Quy định và hình thức thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng giao cho quý khách.

Không có tin