Cửa tự động tại Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh có cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan,… bên cạnh đó tỉnh có mối giao lưu, trao đổi hàng hóa quan trọng giữa các tỉnh vùng kinh tế...

Xem chi tiết
  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)